Zadzwoń do nas: +31 626 395 743 . info@vcaanh.nl

Certyfikat VCA VOL

VCA (Veiligheid Gezondheid Milieu Checklijst Aannemers) to nazwa systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy, zdrowiem i środowiskiem w przedsiębiorstwach. Jest to system obowiązujący w krajach Beneluksu (Holandia, Belgia i Luksemburg) oraz w Niemczech, Austrii, Szwajcarii. VCA jest wszechstronnym programem bezpiecznej pracy, ochrony zdrowia i środowiska. Stosowanie się do zasad systemu VCA pozwala pracownikom wykonywać pracę w sposób bezpieczny, a firmom, w których jest wdrożony pomaga zarządzać ochroną zdrowia pracowników i dbać o środowisko naturalne.

Coraz więcej firm z branż petrochemicznej, stoczniowej, elektrycznej, budowlanej, przemysłu ciężkiego i transportowego a coraz częściej także w branży ogrodniczej i magazynowej wymaga od swoich pracowników certyfikatu VCA BASIS. Certyfikat VCA staje się zatem wymaganym dokumentem uprawniającym do podjęcia pracy.

Podstawowym wymaganiem systemu VCA jest posiadanie niezbędnej wiedzy, poparte certyfikatem VCA. W Holandii dokumentem potwierdzającym podstawową wiedzę VCA jest  „zielony” certyfikat VCA – akredytowany przez holenderski instytut VCA Infra z wpisem do bazy www.vca.ssvv.nl. Dokument VCA jest ważny przez okres 10 lat. Oznacza to, że każdy pracodawca może zweryfikować Twój certyfikat VCA on-line przed dopuszczeniem Cię do pracy.

Celem szkolenia VCA VOL jest zaznajomienie podwykonawców, kierowników i managerów z przepisami dotyczącymi pracy na stanowiskach podwyższonego ryzyka a co za tym idzie podniesienie świadomości bezpieczeństwa pracy. Szkolenie obejmuje zagadnienia systemu zarządzania bezpieczeństwem, zdrowiem i środowiskiem według zalecenia VCA/SCC 2008*05 obowiązującego w krajach Beneluksu a także na terenie Niemiec, Austrii i Szwajcarii.

Szkolenie odbywa się w naszym Ośrodku Szkoleniowym w Den Haag, w godzinach 8.00 – 18.00. (10 godzin, z przerwami na kawę i posiłek). Prowadzone jest w formie wykładu oraz ćwiczeń i zakończone egzaminem. Szkolenie prowadzone jest w języku polskim. Egzamin prowadzony jest w języku holenderskim lub angielskim. Istnieje możliwość prowadzenia szkolenia w języku angielskim, holenderskim, niemieckim, słowackim, rumuńskim, portugalskim, litewskim.

W programie szkolenia znajdują się następujące zagadnienia:

  • ogólne zagadnienia dotyczące prawa pracy,
  • ogólne zagadnienia dotyczące miejsca pracy,
  • zagadnienia dotyczące pracy w pomieszczeniach zamkniętych,
  • zagadnienia dotyczące maszyn podnoszących oraz podręcznych,
  • środki ochrony osobistej,
  • oznakowania ogólne i oznakowania niebezpiecznych substancji,
  • praca na wysokości, praca pod napięciem,
  • ochrona przeciwpożarowa.

Egzamin odbywa się na komputerach i przeprowadzany jest przez niezależnych egzaminatorów, akredytowanych przez jednostkę certyfikującą VCA Infra. Trwa 60 minut i składa się z 40 pytań w języku polskim. Aby pozytywnie zaliczyć egzamin można zrobić maksymalnie 12 błędów.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu VCA VOL:

  1. Dokument tożsamości (dowód, paszport)
  2. Ukończony 18 rok życia.